04 April 2019 13:17 wib

Senat UIN SU Medan adalah Senat Akademik yang berfungsi menjadi badan pertimbangan dalam bidang akademik. 

profil dan program senat UIN SU Medan tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat atau diakses pada laman berikut:

http://senat.uinsu.ac.id/assets/file/2019_Profil_dan_Program_Senat_UIN_SU_Medan.pdf

 

 

The UIN SU Medan Senate is an Academic Senate that functions as a body of consideration in the academic field.

profile and senate program of UIN SU Medan in 2016 up to 2020 can be seen or accessed on the following page:

http://senat.uinsu.ac.id/assets/file/2019_Profil_dan_Program_Senat_UIN_SU_Medan.pdf