Profile of Senate Members (Profil Anggota Senat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Prof.Dr.H.Moh.Hatta

 

NIP

195006091978031001

 

e_mail/blog

moh.hatta@uinsu.ac.id

 

No. HP

0811631950

 

Aktivitas di masyarakat

Ketua MUI Kota Medan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

 

 

S3

IAIN Syahid di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Komunikasi dan Penyiaran Islam

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Prof.Dr.H.Saidurrahman, M.Ag

 

NIP

197012041997031006

 

e_mail/blog

saidurrahman@uinsu.ac.id

 

No. HP

082160659941

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

IAIN Syahid di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Hukum Tata Negara (Siyasah)

 

 

 

 

Karya Akademik

Politik Islam Ala Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Prof.Dr.H.Syafaruddin, M.Pd

 

NIP

196207161990031004

 

e_mail/blog

syafaruddinsiahaan@uinsu.ac.id

 

No. HP

081376911017

 

Aktivitas di masyarakat

Pimpinan Wilayah Al Ittihadiyah Sumatera Utara

Ketua Yayasan   

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

AP UNP di Padang

 

S3

MP UNJ di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Manajemen Pendidikan Islam

 

 

 

 

Karya Akademik

Ilmu Pendidikan Islam

 

 

Administrasi Pendidikan

 

 

Manajemen Kepengawasan

 

 

Ilmu Pendidikan

 

 

Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan

 

 

Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan

 

 

Visi Baru Al Ittihadiyah

 

 

Pengantar Filsafat Ilmu

 

 

Inovasi Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr. Muhammad Ramadhan M.Ag

 

NIP

196901031998031004

 

e_mail/blog

muhammadramadhan@uinsu.ac.id

 

No. HP

081397027895

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

IAIN SU di Medan

 

Bidang Keahlian

Perbankan Syari`ah

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Prof.Dr.H.Amroeni, M.A

 

NIP

196502121994031001

 

e_mail/blog

amroenidrajat@uinsu.ac.id

 

No. HP

08153030651

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

FU IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN Syahid di Jakarta

 

S3

IAIN Syahid di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Filsafat Agama

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr. Zulham, S.Hi, M.Hum

 

NIP

197703212009011008

 

e_mail/blog

zulham@uinsu.ac.id

 

No. HP

081376169462

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

IAIN SU di Medan

 

Bidang Keahlian

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Drs.H.Eldin H.Zainal, M.Ag

 

NIP

195407121980031009

 

e_mail/blog

eldinzainal@uinsu.ac.id

 

No. HP

081265366666

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

UIN AR-Raniry. Banda Aceh

 

Bidang Keahlian

Fiqh Jinayah

 

 

 

 

Karya Akademik

Hukum Pidana Islam Dalam Perbandingan Mazhab

 

 

Panca Prinsip Transformasi Hukum Islam

 

 

Pola Pikir Istimbath Hukum Abu Hanifah

 

 

Aplikasi Hukum Pidana Islam dalam NKRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.H. Bambang Irawan, M.Ag

 

NIP

197306122000031002

 

e_mail/blog

bambang.irawan@uinsu.ac.id

 

No. HP

08126590213

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN Walisongo di Semarang

 

S2

IAIN Syahid di Jakarta

 

S3

IAIN Syahid di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Ekonomi Syariah

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Prof.Dr.H.Katimin, M.A

 

NIP

196507051993031003

 

e_mail/blog

katimin@uinsu.ac.id

 

No. HP

081361697754

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN Syahid di Jakarta

 

S3

IAIN Syahid di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Hukum Tata Negara (Siyasah)

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.H. Mhd. Syahminan, M.Ag

 

NIP

196605261994031002

 

e_mail/blog

syahminan@uinsu.ac.id

 

No. HP

08126037592

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

IAIN SU di Medan

 

Bidang Keahlian

Filsafat Agama

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.Hj. Nuraisah Simamora, M.A

 

NIP

197905082009012008

 

e_mail/blog

nuraisa@uinsu.ac.id

 

No. HP

08126584562

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

IAIN SU di Medan

 

Bidang Keahlian

Ilmu Al Quran dan Tafsir

 

 

 

 

Karya Akademik

Integrasi kelimuan di perguruan tinggi Islam Kota Medan (Disertasi)

 

 

Integrasi Ilmu Politik dengan Ilmu Maqashid (Jurnal Internasional Tsaqofah)

 

 

Integrasi Kelimuan dan UINSU (nama jurnal Internasionalnya nyusul)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.H. Amiruddin Siahaan, M.Pd

 

NIP

196010061994031002

 

e_mail/blog

amiruddin.siahaan@uinsu.ac.id

 

No. HP

081361562047   081315216460

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

AP UNP di Padang

 

S3

AP UPI di Bandung

 

Bidang Keahlian

Manajemen Pendidikan Islam

 

 

 

 

Karya Akademik

Administrasi Pendidikan

 

 

Manajemen Kepengawasan

 

 

Administrasi Sarana Pendidikan

 

 

Pengawas Pendidikan

 

 

Manajemen Berbasis Sekolah

 

 

Manajemen Perubahan

 

 

Manajemen Pengembangan Profesi Guru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.H. Mardianto, M.Pd

 

NIP

19671212 199403 1 004

 

e_mail/blog

mardianto@uinsu.ac.id

 

No. HP

081376343706

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan Mutiara 

 

Pendidikan

 

 

S1

FT IAIN SU di Medan

 

S2

TP UNP di Padang

 

S3

TP UNJ di Jakarta

 

Bidang Keahlian

Pskologi Pendidikan

 

 

Strategi Pembelajaran

 

Karya Akademik

 

 

 

Psikologi Pendidikan

 

 

Pembelajaran Tematik

 

 

Pendidik Inspiratif

 

 

Profesi Keguruan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.H.Nurmawati, M.Ag

 

NIP

196312311989032014

 

e_mail/blog

nurmawati@uinsu.ac.id

 

No. HP

081370057462

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

IAIN SU di Medan

 

Bidang Keahlian

Evaluasi Pendidikan

 

 

 

 

Karya Akademik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr.H. Tarmizi Situmorang, M.Pd

 

NIP

195510101988031002

 

e_mail/blog

tarmizisitumorang@uinsu.ac.id

 

No. HP

081362163805

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

UNP di Padang

 

S3

UINSU di Medan

 

Bidang Keahlian

Bimbingan dan Konseling

 

 

 

 

Karya Akademik

Tarmizi, Kode Etik Profesi Guru, Medan: Perdana Publishing, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Drs.H. Asrul, M.Si

 

NIP

196706281994031007

 

e_mail/blog

asrul@uinsu.ac.id

 

No. HP

08126516306

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

USU di Medan

 

S3

 

 

Bidang Keahlian

Pendidikan Matematika

 

 

 

 

Karya Akademik

Evaluasi Pendidikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama

Dr. Soiman, M.A

 

NIP

196605071994031005

 

e_mail/blog

soiman@uinsu.ac.id

 

No. HP

082365766266

 

Aktivitas di masyarakat

Pembina Yayasan

 

Pendidikan

 

 

S1

IAIN SU di Medan

 

S2

IAIN SU di Medan

 

S3

UIN SU di Medan

 

Bidang Keahlian

Manajemen Dakwah

 

 

 

 

Karya Akademik